Brojači vozila HC-a 2010. - 2016.

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Hrvatske ceste, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatske ceste, Zagreb

Poštovani,

Ljubazno vas molim informaciju:
- koliko brojača vozila je HC postavio u razdoblju 2010. - 2016. prikazano prema točnom datumu stavljanja u funkciju, točnu lokaciju i smjer u kojem se vrši brojanje vozila, te datum stavljanja izvan funkcije tj. datum prestanka rada.
- rezultati mjerenja prometa gore navedenih brojača u najmanjim vremenskim intervalima kojima raspolaže HC.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Ivana Bassani, Hrvatske ceste, Zagreb

1 privitaka

Poštovani g. Schlossberg,

U privitku je odgovor na Vaš zahtjev za ponovnu uporabu informacija od 17. travnja 2017.

U odgovoru je navedena poveznica na kojoj ćete pronaći publikacije o brojenju prometa na cestama RH te Vam je šaljem i ovim putem: http://www.hrvatske-ceste.hr/default.asp...

Lijepi pozdrav,

Ivana Bassani
Službenik za informiranje

Vončinina 3, 10000 Zagreb
tel. 01 4722 597, fax. 01 4722 583
e-mail: [e-mail adresa]
web: www.hrvatske-ceste.hr

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Za: Ivana Bassani

Postovani,

Hvala vam na odgovoru.

Ljubazno vas molim zaprimite ovaj Zahtjev za dopunu odnosno ispravak dostavljenih informacija dostavljenih 28.4.2017.

Na linku Hrvatskih cesta, stranica Brojenje prometa http://www.hrvatske-ceste.hr/default.asp... podaci su objavljeni u obliku koji omogucuje ponovnu uporabu, sukladno clanku 10. ZPPI-a.

No nedostaju objasnjenja kratica, odnosno nje objavljeno u skladu sa Zaknom o pravu na pristup informacijama, citiram:
glava Praktična rješenja za ponovnu uporabu informacija
Članak 28. (NN 85/15)
(1) U svrhu poticanja i olakšavanja ponovne uporabe informacija tijela javne vlasti dužna su na lako pretraživ način objaviti informacije dostupne za ponovnu uporabu, zajedno s metapodacima, u strojno čitljivom i otvorenom obliku, u skladu s otvorenim standardima.

Na primjer datoteka:
PGDP i PLDP s općim podacima o brojačkim mjestima na cestama RH za godinu 2015. - (XLS) (149 KB)
Link: http://www.hrvatske-ceste.hr/UserDocsIma...

Molim vas dostavu metapodataka (objasnjenja kratica i podataka pod tim stupcima):
- PGDP
- PLDP
- DC
- AC
- ŽC
- NAB
- PAB
- koja je veza u broju pod "oznake ceste" (jesu li to vase interne oznake ili po nekom standardu - kojem?)
- PDP
- NB

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Ivana Bassani, Hrvatske ceste, Zagreb

Poštovani g. Schlossberg,

 

Struktura sadržaja publikacije "Brojenje prometa na cestama Republike
Hrvatske godine 2015." prikazana je na 5. stranici gdje je naveden prilog
8.1 pod nazivom Kratice i značenja te stranice na kojima ga možete pronaći
(str. 655 i 666).

 

Označavanje cesta regulirano je propisima koje ćete pronaći na ovoj
poveznici: [1]http://www.hrvatske-ceste.hr/default.asp... te
Pravilnikom o sadržaju, ustroju i načinu vođenja baze podataka o javnim
cestama i objektima na njima, Narodne novine br. 56/15.

 

Lijepi pozdrav,

 

Ivana Bassani

Službenik za informiranje

 

Vončinina 3, 10000 Zagreb

tel. 01 4722 597, fax. 01 4722 583

e-mail: [e-mail adresa]

web: www.hrvatske-ceste.hr

 

 

 

prikazati citirane dijelove