Detalji zahtjeva “GDPR - slanje rezultata antigenskih testova na krive adrese

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
42384  sent  2021-02-23 16:33:09 +0100  waiting_response  2021-02-23 16:33:09 +0100  waiting_response  outgoing  
42407  response  2021-02-26 16:49:08 +0100    2023-03-04 12:09:18 +0100  not_held  incoming  
42427  status_update  2021-03-01 18:21:46 +0100  waiting_response  2021-03-01 18:21:46 +0100  waiting_response   
42576  overdue  2021-03-17 00:00:00 +0100         
43218  very_overdue  2021-04-08 00:00:00 +0200         
44548  edit  2021-06-08 09:07:56 +0200         
65407  edit  2022-03-09 04:45:08 +0100         
65408  edit  2022-03-09 04:45:08 +0100         
65409  edit  2022-03-09 04:45:08 +0100         
65410  edit  2022-03-09 04:45:08 +0100         
65411  edit  2022-03-09 04:45:08 +0100         
65412  edit  2022-03-09 04:45:08 +0100         
80493  status_update  2023-03-04 12:09:18 +0100  not_held  2023-03-04 12:09:18 +0100  not_held   

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.