GDPR - slanje rezultata antigenskih testova na krive adrese

Zahtjev za pristup informacijama od Politiscope za Grad Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Grad Zagreb ne posjeduje traženu informaciju.

Za: Grad Zagreb

Poštovani,
Sukladno čl.18. Zakona o pravu na pristup informacijama, molimo Vas da nam sljedeće informacije dostavite u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj e-mail:
Je li Ured za zdravstvo grada Zagreba, u odnosu na medijski popraćen slučaj slanja rezultata brzih antigenskih testova na krive e-mail adrese, prijavio AZOP-u povredu osobnih podataka s visokim rizikom za prava i slobode ispitanika, sukladno članku 33. Opće uredbe o zaštiti podataka?

U slučaju da je izvršena prijava AZOP-u, je li isto napravljeno unutar 72 sata od trenutka saznanja povrede osobnih podataka, budući da se radi o povredi osobnih podataka s visokim rizikom za prava i slobode ispitanika? Koji je datum saznanja Gradskog Ureda za zdravstvo o tome da su rezultati poslani na krive adrese? Koji je datum prijave povrede AZOP-u?

Je li Ured za zdravstvo Grada Zagreba o povredi osobnih prava direktno obavijestio same ispitanike, sukladno članku 34. Opće uredbe o zaštiti podataka?

S poštovanjem,
Duje Prkut
izvršni direktor
udruga Politiscope

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,

sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13 i 85/15), pristup informaciji u smislu Zakona pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, odnosno informaciji koja postoji u materijaliziranom obliku (npr. određenog dokumenta, ugovora, izvješća, zapisa na cd-u ili drugog zapisa podataka), u trenutku postavljanja zahtjeva za pristup informacijama, a ne uključuje obvezu tijela javne vlasti da stvara nove informacije koje ne postoje u trenutku kada je zahtjev upućen odnosno da daje odgovore na upite, sastavlja izvješća, tumači propise, da obavlja dodatne aktivnosti, provodi nadzor odnosno sastavlja odgovor radi stvaranja informacije.
Udruga Politiscope (g. Duje Prkut) svojim zahtjevom od 23.02.2021.postavila je sljedeća pitanja: "Je li Ured za zdravstvo grada Zagreba, u odnosu na medijski popraćen slučaj slanja rezultata brzih antigenskih testova na krive e-mail adrese, prijavio AZOP-u povredu osobnih podataka s visokim rizikom za prava i slobode ispitanika, sukladno članku 33. Opće uredbe o zaštiti podataka? U slučaju da je izvršena prijava AZOP-u, je li isto napravljeno unutar 72 sata od trenutka saznanja povrede osobnih podataka, budući da se radi o povredi osobnih podataka s visokim rizikom za prava i slobode ispitanika? Koji je datum saznanja Gradskog Ureda za zdravstvo o tome da su rezultati poslani na krive adrese? Koji je datum prijave povrede AZOP-u? Je li Ured za zdravstvo Grada Zagreba o povredi osobnih prava direktno obavijestio same ispitanike, sukladno članku 34. Opće uredbe o zaštiti podataka?"

Slijedom navedenog, molimo da u okviru svoje nadležnosti odgovorite na upit podnositelja.

Lp,

Ljiljana Podunajec, univ.spec.mag.iur.
Službenica za informiranje

prikazati citirane dijelove