Detalji zahtjeva “Informacije o inspekcijskom nadzoru sukladno Zakonu o lovstvu

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
31343  sent  2018-08-31 11:36:04 +0200  waiting_response  2018-08-31 11:36:04 +0200  waiting_response  outgoing  
31392  response  2018-09-14 12:38:08 +0200    2018-09-20 12:05:24 +0200  successful  incoming  
31422  status_update  2018-09-20 12:05:02 +0200  partially_successful  2018-09-20 12:05:02 +0200  partially_successful   
31423  status_update  2018-09-20 12:05:23 +0200  successful  2018-09-20 12:05:24 +0200  successful   
35106  edit  2019-11-06 04:45:25 +0100         
35107  edit  2019-11-06 04:45:25 +0100         
35108  edit  2019-11-06 04:45:25 +0100         
35109  edit  2019-11-06 04:45:25 +0100         
62202  edit  2022-01-26 06:11:24 +0100         
62203  edit  2022-01-26 06:11:24 +0100         
62204  edit  2022-01-26 06:11:24 +0100         
62205  edit  2022-01-26 06:11:24 +0100         
62206  edit  2022-01-26 06:11:24 +0100         
62207  edit  2022-01-26 06:11:24 +0100         
62208  edit  2022-01-26 06:11:24 +0100         
62209  edit  2022-01-26 06:11:24 +0100         

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.