Informacije o inspekcijskom nadzoru sukladno Zakonu o lovstvu

Zahtjev za pristup informacijama od Udruga BIOM za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani,

temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informaciju:

I.) o provedenim inspekcijskim nadzorima, podnesenim kaznenim prijavama, pokrenutim prekršajnim postupcima, i izrečenim prekršajnim kaznama temeljem Zakona o lovstvu (NN br. 140/05, 75/09, 153/09, 14/14, 21/16, 41/16, 67/16, 62/17) za period 2013. do 2017.,

II.) informacije iz točke I. zahtjeva strukturirane po vrsti prekršaja, županijama i lovištima.

Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom, dužni ste me u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

S poštovanjem,

Udruga BIOM

pristupinfo, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

*P/7587197*

 

 

KLASA: UP/I-008-02/18-01/49

URBROJ: 525-02/1596-18-2

Zagreb, 14. rujna 2018.

 

UDRUGA BIOM 

PRERADOVIĆEVA 34
10 000 Zagreb
[ZPPI #6569 email]

 

 

+------------------------------------------------------------------------+
|PREDMET: |Udruga Biom – zahtjev za pristup informacijama |
| | |
| |- Odgovor, daje se |
| | |
| |  |
+------------------------------------------------------------------------+

Poštovani,

nastavno na vaš zahtjev za pristup informacijama koji ste podnijeli
Ministarstvu poljoprivrede, sukladno članku 23. stavak 1. točka 1. Zakona
o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13 i 85/15) u
nastavku dajemo odgovor:

 

U 2013. godini obavljena su 243 nadzora u državnim lovištima i 880 nadzora
u zajedničkim lovištima, ukupno 1123 nadzora; u 2014. godini obavljeno je
109 nadzora u državnim lovištima i 760 nadzora u zajedničkim lovištima,
ukupno 869 nadzora; u 2015. godini obavljeno je 56 nadzora u državnim
lovištima i 778 nadzora u zajedničkim lovištima, ukupno 843 nadzora; u
2016. godini obavljeno je 140 nadzora u državnim lovištima i 793 nadzora u
zajedničkim lovištima, ukupno 933 nadzora i u 2017. godini obavljen je 141
nadzor u državnim lovištima i 905 nadzora u zajedničkim lovištima, ukupno
1046 nadzora.

Podatke o optužnim prijedlozima i donesenim presudama možete zatražiti na
prekršajnim sudovima.

Sukladno Zakonu o lovstvu („Narodne novine", br. 140/05,75/09, 14/14,
21/16-OUSUD RH, 67/16 OUSUDRH, 41/16 OUSUDRH i 62/17) Ministarstvo
poljoprivrede, Uprava šumarstva lovstva i drvne industrije, Sektor
šumarske i lovne inspekcije ne vodi evidencije, na način kako je traženo u
zahtjevu za pristup informacijama, o inspekcijskim nadzorima, podnesenim
kaznenim prijavama, pokrenutim prekršajnim postupcima i izrečenim
prekršajnim kaznama u obliku bilo kakvih tablica ili očevidnika
strukturiranih po vrsti prekršaja, županijama i lovištima.

 

S poštovanjem,

 

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE

Željana Ivanuš

 

 

 

prikazati citirane dijelove