Detalji zahtjeva “Informacije o navodnoj rođendanskoj proslavi Predsjednice RH

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
19309 sent 2017-10-06 13:35:48 +0200 waiting_response 2017-10-06 13:35:48 +0200 waiting_response outgoing
19483 response 2017-10-19 14:29:39 +0200 incoming
19484 followup_sent 2017-10-19 15:50:05 +0200 internal_review 2017-10-19 15:50:05 +0200 internal_review outgoing
21154 status_update 2017-11-07 11:11:30 +0100 internal_review 2017-11-07 11:11:30 +0100 internal_review
21155 status_update 2017-11-07 11:13:36 +0100 requires_admin 2017-11-07 11:13:36 +0100 requires_admin
21163 edit 2017-11-07 13:42:41 +0100 waiting_response 2017-11-07 13:42:41 +0100 waiting_response
21165 followup_sent 2017-11-07 13:49:15 +0100 outgoing
21175 response 2017-11-07 15:43:39 +0100 2017-11-08 22:05:38 +0100 rejected incoming
21180 status_update 2017-11-07 17:02:02 +0100 waiting_response 2017-11-07 17:02:02 +0100 waiting_response
21322 comment 2017-11-08 22:05:20 +0100
21323 edit 2017-11-08 22:05:37 +0100 rejected 2017-11-08 22:05:38 +0100 rejected
21324 edit_comment 2017-11-08 22:06:25 +0100
21333 status_update 2017-11-09 10:59:01 +0100 rejected 2017-11-09 10:59:01 +0100 rejected
30913 comment 2018-06-07 14:46:58 +0200

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Možete ovu stranicu dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.