Informacije o navodnoj rođendanskoj proslavi Predsjednice RH

Gong je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je odbijen od strane Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb.

Za: Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Poštovani/e,

Molim Vas da mi sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, u elektroničkom obliku, putem odgovora na ovaj mail, dostavite sljedeće informacije:

1) Jesu li službene osobe Uprave za posebne poslove sigurnosti Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) 25. travnja obavljale posao osiguranja i zaštite štićene osobe Kolinde Grabar-Kitarović na privatnoj lokaciji, različitoj od adrese njezina kućanstva ili kućanstva člana njezine obitelji (dakle, ne u prostorijama tijela državne uprave, ustanovama, te drugim službenim lokacijama i javnim mjestima) ?
2) Ukoliko je odgovor na prethodni zahtjev potvrdan, tražimo sljedeće informacije: i) vremenski period osiguranja i štićenja na navedenoj adresi, ii) je li navedena privatna adresa vezana uz Zdravka Mamića.
3) Ukoliko je Predsjednica navedenog datuma bila prisutna na odnosnoj privatnoj lokaciji, a ista nije vezana uz Zdravka Mamića, tražimo informaciju je li, prema informacijama dostupnima u dokumentima vezanima uz posao osiguranja i štićenja Predsjednice, na istoj lokaciji, u istom vremenskom periodu boravio Zdravko Mamić.

4) Je li MUP, prethodno odbijanju zahtjeva Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za deklasifikacijom podataka (dopis MUP-a Povjerenstvu, 22. veljače 2017.), sukladno čl.16.st.2. Zakona o tajnosti podataka, zatražio mišljenje Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost.
5) Ukoliko je odgovor potvrdan, tražimo dostavu mišljenja Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost.

U svrhu kvalitetne provedbe testa proporcionalnosti i javnog interesa ističemo dvije napomene:
- U slučaju Pozivanja na Pravilnik o tajnosti službenih podataka MUP-a (NN 107/21), molimo da sukladno čl.34 Pravilnika navedete na koji način bi objava tražene informacije bila štetna za i) djelovanje posebnih sigurnosno-tehnoloških sustava MUP-a, ii) obavljanje službenih radnji ili provedbe sudskog postupka, iii) izložila opasnosti po život, zdravlje, tjelesnu neprovedivost slobode ili imovinu djelatnika Ministarstva ili druge osobe.
- U slučaju pozivanja na Zakon o tajnosti podataka, molimo da sukladno čl.6. Zakona navedete zašto bi objava tražene informacije nanijela nepopravljivu štetu nacionalnoj sigurnosti i vitalnim interesima RH, a osobito sljedećim vrijednostima: i) temelji Ustavom utvrđenog ustrojstva RH, ii) neovisnost, cjelovitost i sigurnost RH, iii) međunarodni odnosi RH, iv) obrambena sposobnost i sigurnosno-obavještajni sustav, v) sigurnost građana, vi) osnove gospodarskog i financijskog sustava RH, vii) znanstvena otkrića, pronalasci i tehnologije od važnosti za nacionalnu sigurnost RH.
U svrhu provedbe kvalitetnog testa proporcionalnosti i javnog interesa, pozivamo Vas da u obzir uzmete sljedeće okolnosti:
- Tražene informacije su od javnog značaja jer bi temeljem njihove objave javnost (a i Povjerenstvo) moglo zaključiti je li Predsjednica RH prekršila odredbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa vezane uz primanje darova zbog navodne rođendanske proslave, te načela Zakona kada je propustila javnost informirati o stvarnoj naravi svog odnosa sa Zdravkom Mamićem.
- Zahtjev za pravom na pristup informacijama je postavljen iznimno usko, te se s obzirom na sve okolnosti slučaja traže isključivo samo one informacije potrebne za prosudbu je li Predsjednica u svom djelovanju prekršila odredbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa.
- Organizator navodne rođendanske proslave Predsjednice RH je Zdravko Mamić. Osoba koja ima druge, javnosti poznate, ali i netransparentne odnose i kontakte s osobama koje obnašaju najvažnije javne funkcije. Tako je suđenje Zdravku Mamiću prebačeno u Osijek zbog njegovog prijateljstva sa sucem Županijskog suda u Zagrebu Ivanom Turudićem, s kojim je javnost već upoznata. Osim toga, komunikacije sutkinje Ustavnog suda i osoba iz užeg kruga suradnika Zdravka Mamića o rušenju izmjena Zakona u sportu je zahvaćena mjerama nadzora, o čemu se na konferenciji za medije morala očitovati i sama sutkinja. Osim toga, javnost još uvijek ne zna kršenje kojih zakonskih odredbi je iziskivalo hitnu smjenu čelnika Sigurnosno-obavještajne agencije Dragana Lozančića, dok istovremeno nisu opovrgnuti medijski natpisi da je i komunikacija Zdravka Mamića i Predsjednice RH također zahvaćena mjerama nadzora, te da je upravo navodna rođendanska proslava jedan od ključnih razloga njegove smjene.
- Predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović nikada nije opovrgnula medijske natpise da je 25. travnja 2016. Zdravko Mamić za nju organizirao rođendansku proslavu, iako je istovremeno davala izjave koje su javnost i građane navodile na suprotan zaključak (izjava da je za svoj rođendan bila u Brisela, izjava da Zdravka Mamića sreće na javnim i društvenim događanjima). Stoga postoji javni interes da se tražene informacije učine dostupnima javnosti, jer iste svjedoče o vjerodostojnosti Predsjednice RH i njenih izjava.
Zbog gore navedenih napomena i bitnih okolnosti smatramo da nakon provedbe testa proporcionalnosti i javnog interesa, MUP mora deklasificirati traženu informaciju, te ju učiniti javno dostupnom, kako zbog interesa javnosti, tako i zbog javnog interesa.
Zaključno, napominjemo da je MUP, prethodno provedbi testa proporcionalnosti i javnog interesa, koji rezultira odlukom o prihvaćanju ili odbacivanju zahtjeva za pravom na pristup informacijama, dužan pribaviti mišljenje Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost, sukladno čl.16.st.2. Zakona o tajnosti podataka.

S poštovanjem,

GONG

Pitanja MUP, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

2 privitaka

Poštovani,  
nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama u prilogu Vam dostavljamo
dopis.

 

 

S poštovanjem,

[1]1488369328612_PastedImage

Ministarstvo unutarnjih poslova/Ministry of the Interior

Kabinet ministra/Minister's Office

Služba za odnose s javnošću/Public Relations Department

Ulica grada Vukovara 33

Zagreb  10000, Hrvatska

Telefon:   +385 1 61 22 353

Faks:         +385 1 61 22 771

E-mail:      [2][e-mail adresa]

                      [3]www.mup.hr 

References

Visible links
2. mailto:[e-mail adresa]
3. http://www.mup.hr/

Za: Pitanja MUP

Poštovana,

Zahvaljujemo na obavijesti.

S poštovanjem,

GONG

Za: Pitanja MUP

Poštovani,

s obzirom da je prošao zakonski rok od dodatnih 15 dana za osiguranje potpunosti i točnosti tražene informacije (ZPPI, čl. 22, st. 1, točka 3), moramo najaviti da ćemo se, radi provođenja odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama, obratiti Povjerenici za informiranje sa žalbom protiv MUP-a zbog šutnje administracije (ZPPI, čl. 25, st. 2).

S poštovanjem,

GONG

Pitanja MUP, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

2 privitaka

Poštovani,  
u prilogu Vam dostavljamo dopis te Vas obavještavamo da je na adresu Vašeg
sjedišta upućeno rješenje.

 

 

S poštovanjem,

[1]1488369328612_PastedImage

Ministarstvo unutarnjih poslova/Ministry of the Interior

Kabinet ministra/Minister's Office

Služba za odnose s javnošću/Public Relations Department

Ulica grada Vukovara 33

Zagreb  10000, Hrvatska

Telefon:   +385 1 61 22 353

Faks:         +385 1 61 22 771

E-mail:      [2][e-mail adresa]

                      [3]www.mup.hr 

References

Visible links
2. mailto:[e-mail adresa]
3. http://www.mup.hr/

SysAdmin Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Zahtjev je odbijen (u obrazloženju su naveli da to ne smatraju informacijom), a sudeći prema dopisu, poštom su poslali rješenje o odbijanju. Predlažem žalbu na rješenje nakon zaprimanja.

Gong je ostavio/la bilješku ()

Točke 1., 2. i 3. zahtjeva MUP je odbio kao neosnovan zahtjev (rješenje dostupno na linku https://drive.google.com/open?id=1vfGPGc...)

GONG se žalio Povjerenici kao drugostupanjskom tijelu (žalba dostupna na linku https://drive.google.com/open?id=10b-zNY...)

Odluku Povjerenice još čekamo.