Informacije o navodnoj rođendanskoj proslavi Predsjednice RH

Pisani zahtjev podnositelja GONG za Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Zahtjev je odbijen od strane Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb.

Od: GONG

Za: Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Poštovani/e,

Molim Vas da mi sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, u
elektroničkom obliku, putem odgovora na ovaj mail, dostavite
sljedeće informacije:

1) Jesu li službene osobe Uprave za posebne poslove sigurnosti
Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) 25. travnja obavljale posao
osiguranja i zaštite štićene osobe Kolinde Grabar-Kitarović na
privatnoj lokaciji, različitoj od adrese njezina kućanstva ili
kućanstva člana njezine obitelji (dakle, ne u prostorijama tijela
državne uprave, ustanovama, te drugim službenim lokacijama i javnim
mjestima) ?
2) Ukoliko je odgovor na prethodni zahtjev potvrdan, tražimo
sljedeće informacije: i) vremenski period osiguranja i štićenja na
navedenoj adresi, ii) je li navedena privatna adresa vezana uz
Zdravka Mamića.
3) Ukoliko je Predsjednica navedenog datuma bila prisutna na
odnosnoj privatnoj lokaciji, a ista nije vezana uz Zdravka Mamića,
tražimo informaciju je li, prema informacijama dostupnima u
dokumentima vezanima uz posao osiguranja i štićenja Predsjednice,
na istoj lokaciji, u istom vremenskom periodu boravio Zdravko
Mamić.

4) Je li MUP, prethodno odbijanju zahtjeva Povjerenstva za
odlučivanje o sukobu interesa za deklasifikacijom podataka (dopis
MUP-a Povjerenstvu, 22. veljače 2017.), sukladno čl.16.st.2. Zakona
o tajnosti podataka, zatražio mišljenje Ureda Vijeća za nacionalnu
sigurnost.
5) Ukoliko je odgovor potvrdan, tražimo dostavu mišljenja Ured
Vijeća za nacionalnu sigurnost.

U svrhu kvalitetne provedbe testa proporcionalnosti i javnog
interesa ističemo dvije napomene:
- U slučaju Pozivanja na Pravilnik o tajnosti službenih podataka
MUP-a (NN 107/21), molimo da sukladno čl.34 Pravilnika navedete na
koji način bi objava tražene informacije bila štetna za i)
djelovanje posebnih sigurnosno-tehnoloških sustava MUP-a, ii)
obavljanje službenih radnji ili provedbe sudskog postupka, iii)
izložila opasnosti po život, zdravlje, tjelesnu neprovedivost
slobode ili imovinu djelatnika Ministarstva ili druge osobe.
- U slučaju pozivanja na Zakon o tajnosti podataka, molimo da
sukladno čl.6. Zakona navedete zašto bi objava tražene informacije
nanijela nepopravljivu štetu nacionalnoj sigurnosti i vitalnim
interesima RH, a osobito sljedećim vrijednostima: i) temelji
Ustavom utvrđenog ustrojstva RH, ii) neovisnost, cjelovitost i
sigurnost RH, iii) međunarodni odnosi RH, iv) obrambena sposobnost
i sigurnosno-obavještajni sustav, v) sigurnost građana, vi) osnove
gospodarskog i financijskog sustava RH, vii) znanstvena otkrića,
pronalasci i tehnologije od važnosti za nacionalnu sigurnost RH.
U svrhu provedbe kvalitetnog testa proporcionalnosti i javnog
interesa, pozivamo Vas da u obzir uzmete sljedeće okolnosti:
- Tražene informacije su od javnog značaja jer bi temeljem njihove
objave javnost (a i Povjerenstvo) moglo zaključiti je li
Predsjednica RH prekršila odredbe Zakona o sprječavanju sukoba
interesa vezane uz primanje darova zbog navodne rođendanske
proslave, te načela Zakona kada je propustila javnost informirati o
stvarnoj naravi svog odnosa sa Zdravkom Mamićem.
- Zahtjev za pravom na pristup informacijama je postavljen iznimno
usko, te se s obzirom na sve okolnosti slučaja traže isključivo
samo one informacije potrebne za prosudbu je li Predsjednica u svom
djelovanju prekršila odredbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa.
- Organizator navodne rođendanske proslave Predsjednice RH je
Zdravko Mamić. Osoba koja ima druge, javnosti poznate, ali i
netransparentne odnose i kontakte s osobama koje obnašaju
najvažnije javne funkcije. Tako je suđenje Zdravku Mamiću prebačeno
u Osijek zbog njegovog prijateljstva sa sucem Županijskog suda u
Zagrebu Ivanom Turudićem, s kojim je javnost već upoznata. Osim
toga, komunikacije sutkinje Ustavnog suda i osoba iz užeg kruga
suradnika Zdravka Mamića o rušenju izmjena Zakona u sportu je
zahvaćena mjerama nadzora, o čemu se na konferenciji za medije
morala očitovati i sama sutkinja. Osim toga, javnost još uvijek ne
zna kršenje kojih zakonskih odredbi je iziskivalo hitnu smjenu
čelnika Sigurnosno-obavještajne agencije Dragana Lozančića, dok
istovremeno nisu opovrgnuti medijski natpisi da je i komunikacija
Zdravka Mamića i Predsjednice RH također zahvaćena mjerama nadzora,
te da je upravo navodna rođendanska proslava jedan od ključnih
razloga njegove smjene.
- Predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović nikada nije opovrgnula
medijske natpise da je 25. travnja 2016. Zdravko Mamić za nju
organizirao rođendansku proslavu, iako je istovremeno davala izjave
koje su javnost i građane navodile na suprotan zaključak (izjava da
je za svoj rođendan bila u Brisela, izjava da Zdravka Mamića sreće
na javnim i društvenim događanjima). Stoga postoji javni interes da
se tražene informacije učine dostupnima javnosti, jer iste svjedoče
o vjerodostojnosti Predsjednice RH i njenih izjava.
Zbog gore navedenih napomena i bitnih okolnosti smatramo da nakon
provedbe testa proporcionalnosti i javnog interesa, MUP mora
deklasificirati traženu informaciju, te ju učiniti javno dostupnom,
kako zbog interesa javnosti, tako i zbog javnog interesa.
Zaključno, napominjemo da je MUP, prethodno provedbi testa
proporcionalnosti i javnog interesa, koji rezultira odlukom o
prihvaćanju ili odbacivanju zahtjeva za pravom na pristup
informacijama, dužan pribaviti mišljenje Ureda Vijeća za nacionalnu
sigurnost, sukladno čl.16.st.2. Zakona o tajnosti podataka.

S poštovanjem,

GONG

Spojite s ovim

Od: Pitanja MUP
Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb


Attachment OutlookEmoji 1488369328612 PastedImage.png
6K Download

Attachment image2017 10 19 141545.pdf
145K Download View as HTML


Poštovani,  
nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama u prilogu Vam dostavljamo
dopis.

 

 

S poštovanjem,

[1]1488369328612_PastedImage

Ministarstvo unutarnjih poslova/Ministry of the Interior

Kabinet ministra/Minister's Office

Služba za odnose s javnošću/Public Relations Department

Ulica grada Vukovara 33

Zagreb  10000, Hrvatska

Telefon:   +385 1 61 22 353

Faks:         +385 1 61 22 771

E-mail:      [2][e-mail adresa]

                      [3]www.mup.hr 

References

Visible links
2. mailto:[e-mail adresa]
3. http://www.mup.hr/

Spojite s ovim

Od: GONG

Za: Pitanja MUP

Poštovana,

Zahvaljujemo na obavijesti.

S poštovanjem,

GONG

Spojite s ovim

Od: GONG

Za: Pitanja MUP

Poštovani,

s obzirom da je prošao zakonski rok od dodatnih 15 dana za
osiguranje potpunosti i točnosti tražene informacije (ZPPI, čl. 22,
st. 1, točka 3), moramo najaviti da ćemo se, radi provođenja
odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama, obratiti
Povjerenici za informiranje sa žalbom protiv MUP-a zbog šutnje
administracije (ZPPI, čl. 25, st. 2).

S poštovanjem,

GONG

Spojite s ovim

Od: Pitanja MUP
Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb


Attachment OutlookEmoji 1488369328612 PastedImage.png
6K Download

Attachment image2017 11 07 153206.pdf
198K Download View as HTML


Poštovani,  
u prilogu Vam dostavljamo dopis te Vas obavještavamo da je na adresu Vašeg
sjedišta upućeno rješenje.

 

 

S poštovanjem,

[1]1488369328612_PastedImage

Ministarstvo unutarnjih poslova/Ministry of the Interior

Kabinet ministra/Minister's Office

Služba za odnose s javnošću/Public Relations Department

Ulica grada Vukovara 33

Zagreb  10000, Hrvatska

Telefon:   +385 1 61 22 353

Faks:         +385 1 61 22 771

E-mail:      [2][e-mail adresa]

                      [3]www.mup.hr 

References

Visible links
2. mailto:[e-mail adresa]
3. http://www.mup.hr/

Spojite s ovim

Administrator Miroslav - komentar ()

Zahtjev je odbijen (u obrazloženju su naveli da to ne smatraju informacijom), a sudeći prema dopisu, poštom su poslali rješenje o odbijanju. Predlažem žalbu na rješenje nakon zaprimanja.

Link to this

GONG - komentar ()

Točke 1., 2. i 3. zahtjeva MUP je odbio kao neosnovan zahtjev (rješenje dostupno na linku https://drive.google.com/open?id=1vfGPGc...)

GONG se žalio Povjerenici kao drugostupanjskom tijelu (žalba dostupna na linku https://drive.google.com/open?id=10b-zNY...)

Odluku Povjerenice još čekamo.

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb može: