Detalji zahtjeva “korištenje radioaktivnih elemenata u istraživanju i eksploataciji ugljikovodika u Republici Hrvatskoj

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
18888  sent  2017-09-02 15:27:16 +0200  waiting_response  2017-09-02 15:27:16 +0200  waiting_response  outgoing  
18931  response  2017-09-06 15:06:54 +0200    2017-10-02 20:31:47 +0200  partially_successful  incoming  
19183  status_update  2017-09-27 21:43:24 +0200  successful  2017-09-27 21:43:24 +0200  successful   
19234  status_update  2017-10-02 20:31:47 +0200  partially_successful  2017-10-02 20:31:47 +0200  partially_successful   
36530  edit  2019-11-06 04:46:26 +0100         
36531  edit  2019-11-06 04:46:26 +0100         
36532  edit  2019-11-06 04:46:26 +0100         
36533  edit  2019-11-06 04:46:26 +0100         

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.