korištenje radioaktivnih elemenata u istraživanju i eksploataciji ugljikovodika u Republici Hrvatskoj

Zahtjev za pristup informacijama od Gđa. Šimić za Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Zagreb

Koje nadležno tijelo ima informacije o korištenju radioaktivnih elemenata u istraživanju i eksploataciji ugljikovodika u Republici Hrvatskoj ?

Molim dostaviti dokument koji regulira korištenje radioaktivnih elemenata u istraživanju ili eksploataciji ugljikovodika u Republici Hrvatskoj.

Da li na područjima gdje kompanija Ina obavlja rudarske radove Zavod sudjeluje u praćenju stanja u sljedećem smislu: praćenje razine zračenja u tlu na bušotinskim lokacijama za vrijeme radova i nakon završetka radova , praćenje razine zračenja u vodi na vodocrpilištima u blizini bušotina, praćenje razine zračenja u površinskim vodama u blizini bušotina ?

Dolazi li do pojave radioaktivnih elemenata u okolišu bušotina za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u Republici Hrvatskoj ?

Skenirane dokumente dostaviti elektroničkim putem

S poštovanjem,

Gđa. Šimić

Zdravka Tecic, Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Zagreb

1 privitaka

  • Attachment

    Zahtjev o pravu na pristup informacijama od 2.9.2017.odgovor daje se.pdf

    583K Download View as HTML

Poštovana,

u privitku e-maila dostavljam odgovor na Vaš zahtjev.

S poštovanjem,

Zdravka Tečić

Službenik za informiranje u DZRNS

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost

Sektor za radiološku sigurnost

Služba za djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja i dozimetriju

Zdravka Tečić, mag.ing.cheming., voditelj službe

Frankopanska 11, Zagreb

fax. 01- 4881-780

tel. 01- 4881-782

e-mail, [e-mail adresa]

prikazati citirane dijelove