Detalji zahtjeva “Nepravilnost ili prijevare u upravljanju i provedbi Europskih fondova i korištenju EU sredstava 2015 do 2019

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
39641  sent  2020-11-07 13:43:50 +0100  waiting_response  2020-11-07 13:43:50 +0100  waiting_response  outgoing  
39642  comment  2020-11-07 13:56:29 +0100         
39644  comment  2020-11-07 14:11:50 +0100         
39664  response  2020-11-10 09:52:37 +0100        incoming  
39665  response  2020-11-10 14:04:02 +0100    2020-11-11 10:40:57 +0100  waiting_response  incoming  
39686  status_update  2020-11-11 10:40:57 +0100  waiting_response  2020-11-11 10:40:57 +0100  waiting_response   
39687  followup_sent  2020-11-11 11:01:10 +0100        outgoing  
39773  response  2020-11-26 13:33:40 +0100    2020-12-11 12:33:17 +0100  partially_successful  incoming  
39853  followup_sent  2020-12-11 12:29:15 +0100        outgoing  
39854  comment  2020-12-11 12:33:05 +0100         
39855  status_update  2020-12-11 12:33:17 +0100  partially_successful  2020-12-11 12:33:17 +0100  partially_successful   

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.