Detalji zahtjeva “Oznake tajnosti podataka Hrvatskog Sabora

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
81122  sent  2023-03-23 13:45:03 +0100  waiting_response  2023-03-23 13:45:03 +0100  waiting_response  outgoing  
82011  response  2023-04-04 15:22:32 +0200    2023-04-05 11:29:11 +0200  successful  incoming  
82031  status_update  2023-04-05 11:29:10 +0200  successful  2023-04-05 11:29:11 +0200  successful   
97803  edit  2024-01-06 04:45:13 +0100         
97804  edit  2024-01-06 04:45:13 +0100         
97805  edit  2024-01-06 04:45:13 +0100         

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.