Oznake tajnosti podataka Hrvatskog Sabora

Zahtjev za pristup informacijama od Sara Maksimović za Hrvatski sabor, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Hrvatski sabor, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, ljubazno molimo da nam dostavite sljedeće podatke u elektroničkom obliku:

• Ukupan broj podataka koje ste označili nekim stupnjem tajnosti u 2022. godini, sukladno Zakonu o tajnosti podataka, točnije:
- Broj podataka koji je označen stupnjem “vrlo tajno” u 2022;
- Broj podataka koji je označen stupnjem “tajno” u 2022;
- Broj podataka koji je označen stupnjem “povjerljivo” u 2022;
- Broj podataka koji je označen stupnjem “ograničeno” u 2022;

• Ukupan broj podataka kojima je produljen rok tajnosti podataka u 2022.

S poštovanjem,
Gong

Službenik za informiranje, Hrvatski sabor, Zagreb

Poštovana, na temelju čl. 23., st. 1., točke 1. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" br. 25/2013., 85/2015., 69/2022.) u privitku dostavljam odgovor na Vaš zahtjev za pristup informacijama kojim ste zatražili informaciju o ukupnom broju informacija označenih stupnjevima tajnosti u 2022. godini, sukladno odredbama Zakona o tajnosti podataka.
Prema dostavljenim informacijama nadležnih saborskih tijela, u 2022. godini u kategoriji "vrlo tajno" nije bilo informacija, u kategoriji "tajno" bilo je 12, "povjerljivo" 7, "ograničeno" 41 informacija. Rok tajnosti tijekom 2022. produljen je za 32 informacije.
S poštovanjem,

Vesna Stanković Benak
službenica za informiranje u Hrvatskome saboru

[Hrvatski sabor, Zagreb e-mail za zahtjeve]
https://www.sabor.hr

prikazati citirane dijelove