Detalji zahtjeva “Popis dužnosnika - Zakon o sprječavanju sukoba interesa

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
6376  sent  2016-04-13 12:01:28 +0200  waiting_response  2016-04-13 12:01:28 +0200  waiting_response  outgoing  
6397  response  2016-04-14 13:09:28 +0200    2016-04-15 19:52:37 +0200  waiting_response  incoming  
6398  comment  2016-04-14 14:46:56 +0200         
6547  status_update  2016-04-15 19:52:36 +0200  waiting_response  2016-04-15 19:52:37 +0200  waiting_response   
6548  followup_sent  2016-04-15 20:00:12 +0200        outgoing  
6717  response  2016-04-20 11:32:17 +0200    2016-04-28 20:56:24 +0200  not_held  incoming  
6833  status_update  2016-04-28 20:56:23 +0200  not_held  2016-04-28 20:56:24 +0200  not_held   

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.