Popis dužnosnika - Zakon o sprječavanju sukoba interesa

Duje Prkut je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Hrvatski sabor, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Hrvatski sabor, Zagreb ne posjeduje traženu informaciju.

Za: Hrvatski sabor

Poštovani,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se, u elektroničkom obliku na mail te putem objave na službenoj Internet stranici Hrvatskog sabora, dostavi sljedeća informacija:

Popis obnašatelja dužnosti koje kao dužnosnike imenuje ili potvrđuje Hrvatski sabor (čl.3.st.2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa).

S poštovanjem,

Duje Prkut

Službenik za informiranje, Hrvatski sabor, Zagreb

Poštovani gospodine Prkut,

Zakon o pravu na pristup informacijama ("NN", broj 25/13 i 85/15, dalje: Zakon) u članku 18. točki 3. propisuje, između ostalog da pisani zahtjev sadrži: " ... ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva ...." , a ako zahtjev podnosite kao zastupnik pravne osobe, onda i "..tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište."
Molim Vas, stoga da svoj zahtjev, u skladu s člankom 20. stavkom 2. Zakona dopunite odnosno ispravite u roku pet dana od zaprimanja ovog poziva na ispravak.

S poštovanjem,

Davor Orlović, dipl.iur.,

pomoćnik tajnika Hrvatskoga sabora i
službenik za informiranje

prikazati citirane dijelove

Alumni Sonja je ostavio/la bilješku ()

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija "adresa" je vaša elektronska adresa putem koje ste poslali zahtjev elektronskim putem na internetskoj stranici Imamo pravo znati.

Poštanska adresa nije potrebna za dostavu traženih informacija sukladno tumačenju zakona Povjerenika za informiranje. Iznimno, tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba dostaviti odgovor papirnato s dostavnicom i to samo kada rješenjem odbija ili odbacuje zahtjev za pristup informacijama i kada dostavlja rješenje na zahtjev za ponovnu uporabu informacija. Više pročitajte na http://imamopravoznati.org/help/privacy#...

Imamo pravo znati je javni portal za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama te zbog sigurnosti vaših osobnih podatka i politici privatnosti ove internetske stranice ne šaljite vašu kućnu adresu putem ovog javnog portala.

Savjetujemo vam da odgovorite tijelu javne vlasti da "Na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostaviti ću odvojeno putem privatnog emaila, a sukladno čl.17. st.2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka."

Potražite email adresu službenika za informiranje tako da kliknete na link s nazivom tijela javne vlasti te na profilnoj stranici tijela javne vlasti na Imamo pravo znati s lijeve strane potražite link "E-mail adresa službenika za informiranje". Korištenjem vaše privatne email adrese, pošaljite kućnu adresu na email tijela javne vlasti te u naslovu vaše poruke navedite naziv vašeg zahtjeva.

Tijelo će možda odgovoriti na vašu privatnu adresu. Inzistirajte da vam tijelo odgovor dostavi na elektronsku poštu putem koje ste dostavili zahtjev - tzv. "adresa za odgovor" (imamopravoznati.org adresa)."

Za: Službenik za informiranje

Poštovani,

"Na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostaviti ću odvojeno putem privatnog emaila, a sukladno čl.17. st.2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje osobne podatke (odnosno kućnu adresu) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka", budući će isti biti javno dostupan na portalu imamopravoznati.org.

S poštovanjem,

Duje Prkut

Službenik za informiranje, Hrvatski sabor, Zagreb

2 privitaka

Poštovani gospodine Prkut,

u privitku dostavljam odgovor na Vaš zahtjev za pristup informaciji od 13. travnja 2016. godine.

S poštovanjem,

Davor Orlović, dipl.iur.

pomoćnik tajnika Hrvatskoga sabora i
službenik za informiranje

prikazati citirane dijelove