Detalji zahtjeva “Psi lutalice 2020

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
41925  sent  2021-01-20 09:20:44 +0100  waiting_response  2021-01-20 09:20:44 +0100  waiting_response  outgoing  
41932  edit  2021-01-21 08:08:39 +0100         
42046  report_request  2021-02-01 11:54:12 +0100  attention_requested       
42047  comment  2021-02-01 12:51:58 +0100         
42048  edit_comment  2021-02-01 12:54:10 +0100         
42049  edit  2021-02-01 12:54:41 +0100         
42059  response  2021-02-03 12:22:35 +0100    2021-06-06 21:31:36 +0200  partially_successful  incoming  
44538  status_update  2021-06-06 21:31:36 +0200  partially_successful  2021-06-06 21:31:36 +0200  partially_successful   
65233  edit  2022-03-07 04:45:09 +0100         
65234  edit  2022-03-07 04:45:09 +0100         
65235  edit  2022-03-07 04:45:09 +0100         
65236  edit  2022-03-07 04:45:09 +0100         
65237  edit  2022-03-07 04:45:09 +0100         
65238  edit  2022-03-07 04:45:09 +0100         
65239  edit  2022-03-07 04:45:09 +0100         
65240  edit  2022-03-07 04:45:09 +0100         

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.