Detalji zahtjeva “Registar Farmi

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
31827 sent 2018-12-14 16:01:21 +0100 waiting_response 2018-12-14 16:01:22 +0100 waiting_response outgoing
31832 comment 2018-12-16 22:23:17 +0100
31834 comment 2018-12-17 10:21:30 +0100
31841 comment 2018-12-18 00:10:53 +0100
31848 response 2018-12-18 10:31:09 +0100 incoming
31909 response 2018-12-27 13:46:53 +0100 2018-12-27 14:10:58 +0100 successful incoming
31910 status_update 2018-12-27 14:10:58 +0100 successful 2018-12-27 14:10:58 +0100 successful
31913 comment 2018-12-27 21:21:32 +0100
31916 edit 2018-12-27 21:27:16 +0100

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Možete ovu stranicu dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.