Registar Farmi

Zahtjev za pristup informacijama od ANITA PETROVIĆ za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo poljoprivrede, ZagrebPostovani,
Molim vas dostavu sadrzaja registra farmi kojeg sukladno Pravilnik
o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi (NN 96/2015) odrzava
HPA.

Podrazumijeva se da osobni podaci odnosno bilo koji drugi zakonom
zasticeni podaci nisu trazeni u ovom zahtjevu za pristup
informacijama.

Podrazumijeva se da se registar stalno nadopunjuje i mijenja. Traze
se podaci koje su dostupni u registru u trenutku obrade zahtjeva.

Molim dostavu trazenih podataka u elektronskom obliku kao
najekonomicnijem nacinu odgovora te u otvorenom obliku koji
omogucuje ponovnu uporabu. Svrha zahtjeva je nekomercijalna.

S poštovanjem,

S poštovanjem,

ANITA PETROVIĆ

SysAdmin Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Slican zahtjev je na linku:
http://imamopravoznati.org/request/regis...

ANITA PETROVIĆ je ostavio/la bilješku ()

Da, ima isti zahtjev koji stoji od svibnja bez odgovora. Sa praznom excel tablicom.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Poslao sam 2. predstavku Povjereniku za informiranje:
http://imamopravoznati.org/request/regis...

Do danas nisam dobio odgovor Povjerenika na 1. predstavku.

Predlazem da i vi posaljete predstavku prema mom primjeru.

Željana Ivanuš, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

1 privitaka

 

*P/7677966*

 

 

 

KLASA: UP/I-008-02/18-01/69

URBROJ: 525-02/1596-18-2

Zagreb, 18. prosinca 2018.

 

HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA
Ilica 101
10000 Zagreb
[1][e-mail adresa]
n/p Službeniku za informiranje

 

 

+------------------------------------------------------------------------+
|PREDMET: |Anita Petrović |
| | |
| |- Zahtjev za pristup informacijama, ustupa se |
| | |
| |  |
+------------------------------------------------------------------------+

Poštovani,

Ministarstvo poljoprivrede zaprimilo je zahtjev za pristup informacijama
Anite Petrović kojim se traže podaci iz Registra farmi kojeg sukladno
Pravilniku  o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi („Narodne
novine“, br. 96/2015) vodi Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA). Uvidom
u podnesak utvrđeno je da Ministarstvo poljoprivrede ne posjeduje tražene
podatke. 
Sukladno članku 21. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama
(„Narodne novine“, br. 25/13, 85/15) ustupamo vam zahtjev za pristup
informacijama na nadležno postupanje. 

 

S poštovanjem,

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE

Željana Ivanuš

 

Prilog: Zahtjev za pristup informacijama, Anita Petrović

Na znanje: Anita Petrović, email:
[2][ZPPI #6672 email]

 

 

 

 

prikazati citirane dijelove

Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

[1]Jumbo mail
Datoteka za preuzimanje

------------------------------------------------------------------------------

Šalje: [e-mail adresa]

Naziv datoteke: Sadrzaj Registar farmi.xlsx

Link za preuzimanje:
[2]https://jumboiskon.tportal.hr/download/3...

Poruka:
Poštovani, dostavljam tražene podatke iz Registra farmi, podaci se odnose na
stanje Registra na dan 27. prosinca 2018. godine i predstavljaju sve trenutno
aktivne farme sa stanjem životinja po vrstama i proizvodnji. Broj životinja je
stanje na dan registracije ukoliko nakon toga posjednik nije prijavio
promjenu. S poštovanjem Željka Fatović

------------------------------------------------------------------------------

Želiš slati veće datoteke ili ih trajno pohraniti?
Besplatno se registriraj na [3]Jumbo box free uslugu i pohranjuj i dijeli
datoteke do 5 GB.
Ako imate bilo kakvih pitanja o Iskon Jumbo usluzi ili želite pročitati naše
uvjete korištenja posjetite [4]jumboiskon.tportal.hr © Iskon Internet 2015.

References

Visible links
1. Iskon jumbo
https://jumboiskon.tportal.hr/
2. https://jumboiskon.tportal.hr/download/3...
3. https://jumboiskon.tportal.hr/registrati...
4. https://jumboiskon.tportal.hr/

SysAdmin Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Link putem kojeg je tijelo poslalo podatke je privremeni, nize je trajan link za preuzimanje datoteke:
https://data.codeforcroatia.org/datasets...
https://github.com/codeforcroatia/open-d...