Detalji zahtjeva “Rezultati DPMR monitoringa u 2017

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
30820  sent  2018-05-04 22:14:30 +0200  waiting_response  2018-05-04 22:14:30 +0200  waiting_response  outgoing  
30821  comment  2018-05-04 22:15:04 +0200         
30823  followup_sent  2018-05-07 08:25:09 +0200        outgoing  
30826  response  2018-05-07 08:35:46 +0200    2018-05-11 07:02:31 +0200  waiting_response  incoming  
30848  status_update  2018-05-11 07:02:31 +0200  waiting_response  2018-05-11 07:02:31 +0200  waiting_response   
30867  response  2018-05-14 10:16:37 +0200    2018-05-14 10:40:36 +0200  waiting_response  incoming  
30870  followup_sent  2018-05-14 10:40:32 +0200        outgoing  
30871  status_update  2018-05-14 10:40:35 +0200  waiting_response  2018-05-14 10:40:35 +0200  waiting_response   

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.