Rezultati DPMR monitoringa u 2017

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva predstavku.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Postovani,
Ljubazno vas molim dostavu izvješća, podataka i nalaza
(sakupljanje, obradu i analizu podataka koji su potrebni za
procjenu načina i učinka monitoringa propisanog odredbama Poglavlja
II. Pravilnika o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u
živim životinjama i u proizvodima životinjskog podrijetla, NN 79/08
i 51/13 - dalje Pravilnik), uključujući i rezultate drugih
provedenih studija, sukladno clanku 4(d) Pravilnika.

Trazene podatke molim dostaviti elektronskim putem na ovu adresu
kao najekonomicniji nacin odgovora.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
[osobna poštanska adresa - cenzurirana]

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Državni program monitoringa rezidua (DPMR) je godišnji službeni plan monitoringa rezidua propisan Pravilnikom o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla („Narodne Novine“, br. 79/08 i 51/13).
http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx...

Pravilnik: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluz...

Link to this

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Ljubazno cas molim da javite kada zaprimite email.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Željana Ivanuš
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani,
mail je zaprimljen.
S poštovanjem,
Željana Ivanuš

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: pristupinfo
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

*P/7489075*

 

 

KLASA: UP/I-008-02/18-01/30

URBROJ: 525-02/1596-18-2

Zagreb, 14. svibnja 2018.

Miroslav Schlossberg

Karlovačka cesta 119c
10 000 Zagreb
e-mail: [ZPPI #6475 email]

+------------------------------------------------------------------------+
|PREDMET: |Zahtjev za pristup informacijama, Miroslav Schlossberg |
| | |
| |- Odgovor, daje se |
| | |
| |  |
|-------------+----------------------------------------------------------|
|  |  |
+------------------------------------------------------------------------+

Poštovani gospodine Schlossberg,

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama koji ste podnijeli
Ministarstvu poljoprivrede tražeći rezultate DPMR monitoringa u 2017.,
sukladno članku 23. stavku 1. točki 1., a u vezi s člankom 17. stavkom 1.
točkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj
25/13., 85/15.), u nastavku dajemo odgovore:

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2017. godine uzeto je za potrebe Državnog
programa monitoringa rezidua (DPMR) ukupno 2.616 uzoraka od životinja i
njihovih proizvoda.

Od toga je analizirano 762 uzorka goveda, 564 uzorka svinja, 312 uzoraka
peradi, 55 uzoraka goveda i ovaca, 8 uzoraka konja, 9 uzoraka kunića, 34
uzorka divljači, 165 uzoraka morske i slatkovodne ribe, 247 uzoraka jaja
(kokošjih i prepeličjih), 367 uzoraka kravljeg, kozjeg, ovčjeg i magarećeg
mlijeka te 93 uzorka meda.

Od 2.616 uzoraka tijekom 2017. godine nesukladni nalazi su nađeni kod
sljedećih uzoraka:

o 5 nalaza bilo je pozitivno na grupu B1 antimikrobne tvari što je 0,2%
od svih uzetih uzoraka. Nesukladni nalazi na antibiotike nađeni su
kod  3 uzorka mišića goveda, jednom uzorku mišića kokoši i jednom
uzorku kravljeg mlijeka
o 1 nalaz kravljeg mlijeka bio je nesukladan na antiparazitike (0,4% od
svih uzetih uzoraka).

 

S poštovanjem,

Službenica za informiranje

Željana Ivanuš

 

 

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Za: pristupinfo

Postovani,
Hvala vam na odgovoru. Koristim priliku da dostavim zahtjev za
dopunu informacija.

U vasem odgovoru od 14.5.2018. poslali ste kratki sazetak i
statistiku uzorkovanja.

U zahtjevu od 4.5.2018 su trazena "izvješća, podaci, nalazi
...uključujući i rezultate drugih
provedenih studija" a koji se sukladno clanku 4(2d) dostavlja
Europskoj komisiji do 31.3.2018 (za 2017):

Članak 4.
2) Nadležno tijelo je odgovorno za:
(d) dostavu izvješća, podataka i nalaza navedenih u točki (c) ovoga
članka, uključujući i rezultate drugih provedenih studija Europskoj
komisiji, najkasnije do 31. ožujka svake godine.

Sukladno tome, molim vas dostavu tih materijala koje ste dostavili
Europskoj komisiji, u elektronskom obliku na ovu email adresu.

Ispricavam se ako moj prvi zahtjev nije bilo dovoljno dobro
napisan. Ukoliko imate pitanja vezana uz zahtjev, stojim na
raspolaganju.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb može: