Detalji zahtjeva “Zaustavljanje i obavljanje dostave u pješačkoj zoni

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji trebaju odgovor poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama i način na koji ga nadležna tijela koriste. Osim toga, morate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
17235 sent 2017-05-11 09:38:54 +0200 waiting_response 2017-05-11 09:38:54 +0200 waiting_response outgoing
17617 comment 2017-06-03 18:49:03 +0200
17618 followup_sent 2017-06-03 19:11:45 +0200 outgoing
17619 followup_sent 2017-06-03 20:28:46 +0200 outgoing
30853 comment 2018-05-11 21:50:01 +0200
30927 status_update 2018-06-08 22:13:18 +0200 not_held 2018-06-08 22:13:18 +0200 not_held

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli sa Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise statusa.

Možete ovu stranicu dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.