Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Request sent to Glazbena škola u Varaždinu by Igor Valentin on .

Long overdue.

Za: Tijelo javne vlasti – Glazbena škola u Varaždinu Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018 Poštovani, sukladno...
Dress code u hrvatskim školama
Request to Glazbena škola u Varaždinu by Hanna Molnar. Annotated by Alumni Sonja on .

Long overdue.

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25., stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom...

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?