Pošt. Mjesni odbori na području Grada Buje - Buie nemaju OIB ni MB, niti vlastiti račun. U Proračunu Grada se rezerviraju iznosi za financiranje rada...
Pošt. U privitku dostavljamo odgovor na Vaš upit. Lp. Mauricio Sinković, dipl.iur. Savjetnik za opće i kadrovske poslove Consulente per le gestioni...
Pošt. Sukladno vašem traženju pristupa informacijama o trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Buja-Buie u privitku ovog dopisa vam dostavljamo tražen...
Pošt. Vezano na vaš upit za PPI u privitku Vam dostavljamo skenirani izvornik traženog ugovora. Sa poštovanjem, Mauricio Sinković, dipl.iur. Savjetn...
Popis punionica za e-automobile
Response by Grad Buje to Zdenka Radoš on .

Information not held.

Pošt.   Vezano za Vaš upit moramo vas informirati da na području Grada Buja-Buie nema niti jedne javne punionice za električne automobile.  ...
Financiranje medija
Response by Grad Buje to Melisa Skender on .

Successful.

Pošt.   vezano na Vaš zahtjev za pristup informacijama  u privitku dostavljamo skenirani izvornik odgovora sa popisom medija i iznosima naknada...
Pošt. vezano na vaš upit u svezi dobivanja dozvola za ulične zabavljače napominjemo da nažalost nemamo evidentiranih zahtjeva niti izdanih dozvola za...

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?