Pošt. Sukladno vašem traženju pristupa informacijama o trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Buja-Buie u privitku ovog dopisa vam dostavljamo tražen...
Pošt. Vezano na vaš upit za PPI u privitku Vam dostavljamo skenirani izvornik traženog ugovora. Sa poštovanjem, Mauricio Sinković, dipl.iur. Savjetn...
Popis punionica za e-automobile
Odgovor Grad Buje prema Zdenka Radoš dana .

Ne posjedujemo informacije.

Pošt.   Vezano za Vaš upit moramo vas informirati da na području Grada Buja-Buie nema niti jedne javne punionice za električne automobile.  ...
Financiranje medija
Odgovor Grad Buje prema Melisa Skender dana .

Uspješan.

Pošt.   vezano na Vaš zahtjev za pristup informacijama  u privitku dostavljamo skenirani izvornik odgovora sa popisom medija i iznosima naknada...
Uvjeti za dobivanje dozvola za ulične zabavljače
Odgovor Grad Buje prema Lana Podgoršek dana .

Uspješan.

Pošt. vezano na vaš upit u svezi dobivanja dozvola za ulične zabavljače napominjemo da nažalost nemamo evidentiranih zahtjeva niti izdanih dozvola za...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?