Za: Grad Ivanec Molim vas da mi povratno dostavite informaciju odgovorom na ovaj email u digitalnom obliku OIB ili MB za svaku mjesnu samoupravu kojo...
Popis punionica za e-automobile
Request sent to Grad Ivanec by Zdenka Radoš on .

Long overdue.

Za: [Authority name] Molim vas popis punionica za električne automobile koje je (su)financirao ovo tijelo javne vlasti. U odgovor uključite osnovne d...
Financiranje medija
Response by Grad Ivanec to Melisa Skender on .

Successful.

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD IVANEC Upravni odjel za poslove gradonačelnika KLASA: 008-01/16-01/17 URBROJ:...

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?