Financiranje medija
Odgovor Grad Ivanec prema Melisa Skender dana .

Uspješan.

Uvjeti za dobivanje dozvola za ulične zabavljače
Odgovor Grad Ivanec prema Lana Podgoršek dana .

Uspješan.

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD IVANEC Upravni odjel za poslove gradonačelnika KLASA: 008-01/16-01/17 URBROJ:...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?