Hrvatska narodna banka, Zagreb

Republic of Croatia as a founder of public bodies, State bodies and Public finances, also called HNB

12 requests
Poštovani, vezano za Vaš zahtjev za pristup informacijama, u prilogu Vam dostavljamo Rješenje koje Vam je upućeno i putem preporučene pošte. S poštova...
Poštovani gospodine Hadžiegrić, na dan 15. veljače 2023. neto izdavanje gotovog novca eura u Republici Hrvatskoj iznosilo je 2.084.694.792,11 EUR. T...
Poštovani gospodine Hadžiegrić, od ulaska Republike Hrvatske u europodručje poznat nam je podatak o ukupnom iznosu eura koji je u optjecaju u europodr...
Poštovani, Hrvatska narodna banka zaprimila je 3. prosinca 2021. zahtjev za pristup informacijama u kojem tražite podatke Hrvatske narodne banke o tro...
Za: Dejana Rebernik Poštovana gospođo Rebernik, zahvaljujem na dostavi Pravilnika o stručnim i ostalim zanimanjima te poslovima dužnosnika u Hrvats...
Poštovana gospođo Benčić, u prilogu Vam dostavljamo podatke o iznosima otpisa plasmana prema vrsti klijenata za prvo tromjesečje 2017. godine. Lijep p...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom sl...
Poštovana gospođo Ivančić, nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama dostavljamo Vam sljedeći odgovor: Prema članku 98. Zakona o sanaciji kred...
Poštovana gospođo Podgoršek, nastavno na Vaš zahtjev u prilogu Vam šaljemo Popis kreditnih institucija u traženom obliku. Ujedno Vas želimo informi...
Poštovani gospodine Schlossberg, nastavno na Vašu poruku možemo Vas izvijestiti da smo na našoj internetskoj stranici objavili Registre institucija za...
Jadranska banka
Response by Hrvatska narodna banka, Zagreb to Igor Dobrača on .

Waiting clarification.

Poštovani gospodine Dobrača, vezano za Vaš zahtjev za pristup informacijama, odnosno Vašu predmetnu poruku, molimo Vas da - u skladu sa Zakonom o prav...
Zatvaranje kredita CHF
Response by Hrvatska narodna banka, Zagreb to Mia Majnarić on .

Successful.

Poštovana gospođo Majnarić,   Nastavno na Vaš upit vezano uz primjenu tečaja CHF kod zatvaranja kredita, prije svega želimo ukazati na odredbe člank...

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?