Hrvatska narodna banka, Zagreb

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Državna tijela and Javne financije, također poznato kao HNB

11 zahtjeva
Poštovani gospodine Hadžiegrić, na dan 15. veljače 2023. neto izdavanje gotovog novca eura u Republici Hrvatskoj iznosilo je 2.084.694.792,11 EUR. T...
Poštovani gospodine Hadžiegrić, od ulaska Republike Hrvatske u europodručje poznat nam je podatak o ukupnom iznosu eura koji je u optjecaju u europodr...
Poštovani, Hrvatska narodna banka zaprimila je 3. prosinca 2021. zahtjev za pristup informacijama u kojem tražite podatke Hrvatske narodne banke o tro...
Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnik o plaćama
Dodatna poruka poslana je Hrvatska narodna banka, Zagreb od strane Ivana Slavenski dana .

Uspješan.

Za: Dejana Rebernik Poštovana gospođo Rebernik, zahvaljujem na dostavi Pravilnika o stručnim i ostalim zanimanjima te poslovima dužnosnika u Hrvats...
Poštovana gospođo Benčić, u prilogu Vam dostavljamo podatke o iznosima otpisa plasmana prema vrsti klijenata za prvo tromjesečje 2017. godine. Lijep p...
sastanak s članovima Vlade i predstavnicima banaka
Zahtjev za Hrvatska narodna banka, Zagreb od strane Duje Prkut. Komentirao SysAdmin Miroslav dana .

Jako kasni

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom sl...
Sanacijski plan za Jadransku banku d.d.
Odgovor Hrvatska narodna banka, Zagreb prema Lucija Ivančić dana .

Odbačeno / odbijeno

Poštovana gospođo Ivančić, nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama dostavljamo Vam sljedeći odgovor: Prema članku 98. Zakona o sanaciji kred...
Poštovana gospođo Podgoršek, nastavno na Vaš zahtjev u prilogu Vam šaljemo Popis kreditnih institucija u traženom obliku. Ujedno Vas želimo informi...
Poštovani gospodine Schlossberg, nastavno na Vašu poruku možemo Vas izvijestiti da smo na našoj internetskoj stranici objavili Registre institucija za...
Jadranska banka
Odgovor Hrvatska narodna banka, Zagreb prema Igor Dobrača dana .

Čeka objašnjenje

Poštovani gospodine Dobrača, vezano za Vaš zahtjev za pristup informacijama, odnosno Vašu predmetnu poruku, molimo Vas da - u skladu sa Zakonom o prav...
Zatvaranje kredita CHF
Odgovor Hrvatska narodna banka, Zagreb prema Mia Majnarić dana .

Uspješan.

Poštovana gospođo Majnarić,   Nastavno na Vaš upit vezano uz primjenu tečaja CHF kod zatvaranja kredita, prije svega želimo ukazati na odredbe člank...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?