Hoteli Makarska

Republic of Croatia as a founder of public bodies, Companies, Tourism and a body that is now defunct

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo

This authority no longer exists, so you cannot make a request to it.

1 request
Podaci o troškovima medijskih usluga 2020. i 2021. godine
Request sent to Hoteli Makarska by Gong on .

Long overdue.

Za: Hoteli Makarska Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dostavu sljedećih informacija: - Ugovore o materijalnim uslugama sklopl...

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?