Hoteli Makarska

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Trgovačka društva, Turizam and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji. Zato nije moguće podnijeti novi zahtjev, ali možete pretraživati zahtjeve ranije poslane ovom tijelu.

1 zahtjeva
Podaci o troškovima medijskih usluga 2020. i 2021. godine
Zahtjev poslan Hoteli Makarska od strane Gong dana .

Jako kasni

Za: Hoteli Makarska Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dostavu sljedećih informacija: - Ugovore o materijalnim uslugama sklopl...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?