Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Republic of Croatia as a founder of public bodies, Public institutions and Nurture, education, sports and science, also called IMI

3 requests
Poštovani gospodine Schlossberg, svi izvještaji o praćenju kvalitete zraka u gradu Zagrebu dostavljaju se Gradu Zagrebu i Hrvatskoj agenciji za okoliš...
Poštovani, Vaš zahtjev proslijeđen je institutskoj Jedinici za anatitičku toksikologiju i mineralni metabolizam u okviru koje su se provodila znanst...
Tijelo koje je dostavilo podatke nema ingerencije nad drugim javnim tijelom kao ni uvid u podatke javnoga tijela koje je bilo koordinatorom nečega o če...

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?