Klinička bolnica Dubrava, Zagreb

Republic of Croatia as a founder of public bodies, Public institutions and Health, also called KB Dubrava

3 requests
Podaci COVID-19 bolesnicima
Response by Klinička bolnica Dubrava, Zagreb to Velimir Gašparović on .

Partially successful.

Poštovani, Dana 01. veljače 2022. godine, podnijeli ste zahtjev za pristup informaciji, u kojem potražujete ukupne podatke o bolesnicima liječenih...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom sl...

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?