Lokvarka, Lokve

Local and regional administrative divisions as founders of public bodies, Companies and Municipal services and water management

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti

1 request
Prigovore možete podnijeti na e-mail [e-mail adresa] ili na adresu "Lokvarka"d.o.o. Šetalište Golubinjak 6. 51316 Lokve S poštovanjem I. Gržanić...

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?