Lokvarka, Lokve

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti

1 zahtjeva
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Odgovor Lokvarka, Lokve prema Zdenka Radoš dana .

Uspješan.

Prigovore možete podnijeti na e-mail [e-mail adresa] ili na adresu "Lokvarka"d.o.o. Šetalište Golubinjak 6. 51316 Lokve S poštovanjem I. Gržanić...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?