Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Bijaći, Kaštel Novi Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018 Poštovani, s...
Dress code u hrvatskim školama
Request to Osnovna škola Bijaći, Kaštel Novi by Hanna Molnar. Annotated by Alumni Sonja on .

Long overdue.

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom sl...

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?