Poštovani, U privitku  dostavljamo traženu informaciju . S poštovanjem   Osnovna škola „Centar“ Tajnik Vjeran Starčić, dipl.iur   Tel....
Dress code u hrvatskim školama
Response by Osnovna škola Centar, Rijeka to Hanna Molnar on .

Partially successful.

Poštovana, U privitku dostavljamo traženu informaciju. S poštovanjem, OŠ "Centar" Službenik za informiranje Vjeran Starčić, dipl.iur

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?