Poštovani, Sukladno članku 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13), a sljedom vašeg zahtjeva za dopunu informacija koje nedostaju u...
Poštovana, sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 172/03), a vezano za Vaš zahtjev dostavlja se tražena informacija: 1) O...

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?