Broj turista u 2014. godini
Response by Turistička zajednica Grada Knina to Ivica Jeđud on .

Successful.

Poštovani, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, kao službena osoba za informiranje dostavljam Vam tražene podatke. Ostvareni broj dol...

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?