Broj turista u 2014. godini
Odgovor Turistička zajednica Grada Knina prema Ivica Jeđud dana .

Uspješan.

Poštovani, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, kao službena osoba za informiranje dostavljam Vam tražene podatke. Ostvareni broj dol...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?