Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, Slavonski Brod

Republic of Croatia as a founder of public bodies, State administration bodies, Public administration and political system and a body that is now defunct

Ukidanje ureda državne uprave i povjeravanje poslova županijama: stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 66/19) posebnim je zakonima propisano povjeravanje poslova državne uprave jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Temeljem navedenog od 1. siječnja 2020. godine ovaj Ured državne uprave prestaje s radom. Svi poslovi koje je do ukidanja obavljao ovaj Ured državne uprave povjeravaju se upravnim odjelima nadležne županije.

This authority no longer exists, so you cannot make a request to it.

2 requests
        REPUBLIKA HRVATSKA URED DRŽAVNE UPRAVE U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU...
Poštovani g. Valentin,                   dostavljam u privitku preslike stranica uvezanih knjiga, koje mi je poslao voditelj Ispostave u Novoj Gra...

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?