Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, Slavonski Brod

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Tijela državne uprave, Javna uprava i politički sustav and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ukidanje ureda državne uprave i povjeravanje poslova županijama: stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 66/19) posebnim je zakonima propisano povjeravanje poslova državne uprave jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Temeljem navedenog od 1. siječnja 2020. godine ovaj Ured državne uprave prestaje s radom. Svi poslovi koje je do ukidanja obavljao ovaj Ured državne uprave povjeravaju se upravnim odjelima nadležne županije.

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.

2 zahtjeva
        REPUBLIKA HRVATSKA URED DRŽAVNE UPRAVE U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU...
Poštovani g. Valentin,                   dostavljam u privitku preslike stranica uvezanih knjiga, koje mi je poslao voditelj Ispostave u Novoj Gra...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?