Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, Koprivnica

Republic of Croatia as a founder of public bodies, State administration bodies, Public administration and political system and a body that is now defunct

Ukidanje ureda državne uprave i povjeravanje poslova županijama: stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 66/19) posebnim je zakonima propisano povjeravanje poslova državne uprave jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Temeljem navedenog od 1. siječnja 2020. godine ovaj Ured državne uprave prestaje s radom. Svi poslovi koje je do ukidanja obavljao ovaj Ured državne uprave povjeravaju se upravnim odjelima nadležne županije.

This authority no longer exists, so you cannot make a request to it.

2 requests
Poštovani.   U prilogu Vam dostavljamo dopis KLASA: 008-01/16-01/14, URBROJ: 2137-01-16-4 od 1. prosinca 2016. godine s traženim  informacijama, a...
 Poštovani!   U prilogu Vam dostavljamo  dopis KLASA: 008-01/16-01/11, URBROJ: 2137-01-16-3 od 26. rujna 2016. godine kao i tražene  podatke u xls...

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?