Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, Koprivnica

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Tijela državne uprave, Javna uprava i politički sustav and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ukidanje ureda državne uprave i povjeravanje poslova županijama: stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 66/19) posebnim je zakonima propisano povjeravanje poslova državne uprave jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Temeljem navedenog od 1. siječnja 2020. godine ovaj Ured državne uprave prestaje s radom. Svi poslovi koje je do ukidanja obavljao ovaj Ured državne uprave povjeravaju se upravnim odjelima nadležne županije.

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji. Zato nije moguće podnijeti novi zahtjev, ali možete pretraživati zahtjeve ranije poslane ovom tijelu.

2 zahtjeva
Poštovani.   U prilogu Vam dostavljamo dopis KLASA: 008-01/16-01/14, URBROJ: 2137-01-16-4 od 1. prosinca 2016. godine s traženim  informacijama, a...
 Poštovani!   U prilogu Vam dostavljamo  dopis KLASA: 008-01/16-01/11, URBROJ: 2137-01-16-3 od 26. rujna 2016. godine kao i tražene  podatke u xls...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?