Vodoprivreda Zagreb d.d.

Local and regional administrative divisions as founders of public bodies, Companies and Municipal services and water management, also called VZG

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo

2 requests
Poštovani, Temeljem vašeg zahtjeva za pristup informacijama, ovim putem očitujemo se kako slijedi:   Vodoprivreda Zagreb d.d. tijekom 2020. i 20...
Poštovana, Vodoprivreda Zagreb d.d. nije trgovac niti tijelo javne vlasti već dioničko društvo u pretežno privatnom vlasništvu koje obavlja svoju regi...

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?