Vodoprivreda Zagreb d.d.

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo, također poznato kao VZG

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo

2 zahtjeva
Poštovani, Temeljem vašeg zahtjeva za pristup informacijama, ovim putem očitujemo se kako slijedi:   Vodoprivreda Zagreb d.d. tijekom 2020. i 20...
Poštovana, Vodoprivreda Zagreb d.d. nije trgovac niti tijelo javne vlasti već dioničko društvo u pretežno privatnom vlasništvu koje obavlja svoju regi...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?