Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Grad Omiš osnivač

Miroslav Schlossberg made this Freedom of Information request to Grad Omiš

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Grad Omiš did not have the information requested.

Miroslav Schlossberg

Za: Grad Omiš

Molim vas da mi povratno dostavite informaciju odgovorom na ovaj email u digitalnom obliku OIB ili MB za svaku mjesnu samoupravu kojoj je ovo tijelo osnivač:

1. Mjesni odbor Blato n/C
2. Mjesni odbor Borak
3. Mjesni odbor Čišla
4. Mjesni odbor Čelina Stanići
5. Mjesni odbor Donji Dolac
6. Mjesni odbor Dubrava
7. Mjesni odbor Gata
8. Mjesni odbor Gornji Dolac
9. Mjesni odbor Kostanje
10. Mjesni odbor Kučiće
11. Mjesni odbor Lokva Rogoznica
12. Mjesni odbor Marušići
13. Mjesni odbor Mimice
14. Mjesni odbor Naklice
15. Mjesni odbor Nova Sela
16. Mjesni odbor Ostrvica Donja
17. Mjesni odbor Ostrvica Gornja
18. Mjesni odbor Pisak
19. Mjesni odbor Podašpilje
20. Mjesni odbor Podgrađe Podokićko
21. Mjesni odbor Putišići
22. Mjesni odbor Rošca
23. Mjesni odbor Seoca
24. Mjesni odbor Slime
25. Mjesni odbor Smolonje
26. Mjesni odbor Srijane
27. Mjesni odbor Svinišće
28. Mjesni odbor Trnbusi
29. Mjesni odbor Tugare Čazin Dolac
30. Mjesni odbor Tugare Dočine
31. Mjesni odbor Tugare Podume Račnik
32. Mjesni odbor Zakučac
33. Mjesni odbor Zvečanje
34. Mjesni odbor Omiš Priko
35. Mjesni odbor Punta
36. Mjesni odbor Milja Brzet
37. Mjesni odbor Nemira Ravnice

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Protokol Grad Omiš, Grad Omiš

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Ured gradonačelnika
KLASA: 008-01/23-01/01
URBROJ:2181-7-03/2-23-8
Omiš, 24. siječnja 2023.

N/p gosp. Miroslav Schlossberg


PREDMET: Vaš zahtjev za pristup informacijama od 22. 1. 2023.g. - odgovor, daje se

Poštovani gospodine Schlossberg,

u vezi Vašeg zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama od 22. 1. 2023.g., izvješćujemo Vas da mjesni odbori na području Grada Omiša nemaju OIB ili MB.

S poštovanjem,

Ivanka Galić, službenica za informiranje

Dostaviti:
1. Naslovu
2. Pismohrana

-----Izvorna poruka-----
Pošiljatelj: Miroslav Schlossberg <[ZPPI #9634 email]>
Poslano: 22. siječnja 2023. 15:22
Primatelj: Protokol Grad Omiš <[Grad Omiš e-mail za zahtjeve]>
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Grad Omiš osnivač

Za: Grad Omiš

Molim vas da mi povratno dostavite informaciju odgovorom na ovaj email u digitalnom obliku OIB ili MB za svaku mjesnu samoupravu kojoj je ovo tijelo osnivač:

1. Mjesni odbor Blato n/C

2. Mjesni odbor Borak

3. Mjesni odbor Čišla

4. Mjesni odbor Čelina Stanići

5. Mjesni odbor Donji Dolac

6. Mjesni odbor Dubrava

7. Mjesni odbor Gata

8. Mjesni odbor Gornji Dolac

9. Mjesni odbor Kostanje

10. Mjesni odbor Kučiće

11. Mjesni odbor Lokva Rogoznica

12. Mjesni odbor Marušići

13. Mjesni odbor Mimice

14. Mjesni odbor Naklice

15. Mjesni odbor Nova Sela

16. Mjesni odbor Ostrvica Donja

17. Mjesni odbor Ostrvica Gornja

18. Mjesni odbor Pisak

19. Mjesni odbor Podašpilje

20. Mjesni odbor Podgrađe Podokićko

21. Mjesni odbor Putišići

22. Mjesni odbor Rošca

23. Mjesni odbor Seoca

24. Mjesni odbor Slime

25. Mjesni odbor Smolonje

26. Mjesni odbor Srijane

27. Mjesni odbor Svinišće

28. Mjesni odbor Trnbusi

29. Mjesni odbor Tugare Čazin Dolac

30. Mjesni odbor Tugare Dočine

31. Mjesni odbor Tugare Podume Račnik

32. Mjesni odbor Zakučac

33. Mjesni odbor Zvečanje

34. Mjesni odbor Omiš Priko

35. Mjesni odbor Punta

36. Mjesni odbor Milja Brzet

37. Mjesni odbor Nemira Ravnice

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:

[ZPPI #9634 email]

Je li [Grad Omiš e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve za Grad Omiš? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:

https://imamopravoznati.org/change_reque...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će objavljeni na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih prava:

https://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije upute o sigurnom rukovanju podacima pročitajte najnovije savjete Povjerenika za informiranje:

https://imamopravoznati.org/help/ico-gui...

Molimo vas imajte na umu da će u nekim slučajevima objavljivanje zahtjeva i odgovora biti odgođeno.

Ukoliko vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova usluga korisna, molimo vas da na stranici s podacima o pravu na pristup informacijama vaše organizacije postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Miroslav Schlossberg

Za: Protokol Grad Omiš

Poštovani,
Odredbom članka 66. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) propisano je da su mjesni odbori, gradske četvrti i gradski kotarevi pravne osobe.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg