Dress code u hrvatskim školama

Hanna Molnar made this Freedom of Information request to Geodetska škola, Zagreb as part of a batch sent to 1000 authorities

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was partially successful.

Za: Geodetska tehnička škola

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Mnoge škole u inozemstvu imaju službeni kodeks odjevanja (propisana standardna školska odjeća). Nažalost ne postoji podatak da li škola iz naslova ima propisan kodeks odjevanja učenika/studenata ili učitelja/profesora/predavača.

Molim vas informaciju: (1) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učenike/studente; (2) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učenike/studente; (3) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole; (4) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole. Ukoliko se iz dokumenta pod (2) i (4) ne može vidjeti od kada je na snazi dress code, tada dostavite i datum od kada je svaki dress code na snazi u školi. Ukoliko postoji skupina za praćenje provedbe kodeksa odjevanja u školi, tada (5) dostavite popis imena i prezimena osoba uključenih u skupinu, pozicija ako je dostupna i poslodavac odnosno afilijacija ako su vanjski suradnici.

Puno vam hvala i srdačan pozdrav,
Hanna Mohar

Sonja Feriz, Geodetska škola, Zagreb

Geodetska tehnička škola

Zagreb

 

Poštovani,

u svezi upita postavljenog dana 18. rujna o.g.,  izvješćujemo vas da škola
nema propisan način odijevanja, osim što se Kućnim redom škole, Glava IV.
Odijevanje i kulturno ophođenje, članak 15., upućuje radnike i učenike na
dužnosti u načinu odijevanja dolaskom u školu.

Isti je objavljen na web stranici škole i dostupan javnosti.

 

S poštovanjem,

tajnica Sonja Feriz