Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Request sent to Osnovna škola Centar, Pula by Igor Valentin on .

Long overdue.

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Centar, Pula Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018 Poštovani, sukladno...
Dress code u hrvatskim školama
Response by Osnovna škola Centar, Pula to Hanna Molnar on .

Partially successful.

Poštovana, nastavno na Vaš Zahtjev za pristup informacijama - Dress code u hrvatskim školama od dana 19. rujna 2016. godine daje se kako slijedi: 1....

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?