Imenici komore inženjera tehnologije prometa i transporta - 2020. godina

Miroslav Schlossberg made this Freedom of Information request to Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta, Zagreb

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta, Zagreb

Poštovani,
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Ljubazno vas molim dostavu u otvorenom obliku koji omogućuje
ponovnu uporabu i u elektronskom obliku na ovu adresu sljedećih
informacija s detaljima:

1. Imenik ovlaštenih inženjera cestovnog prometa
2. Imenik ovlaštenih inženjera željezničkog prometa
3. Imenik ovlaštenih inženjera zračnog prometa i inženjera prometa aeronautike
4. Imenik ovlaštenih inženjera prometa na unutarnjim plovnim putovima i pomorskog prometa
5. Imenik ovlaštenih inženjera poštansko-informacijsko-komunikacijskog prometa.

Svrha: nekomercijalno.

Ukoliko postoje informacije o načinu vođenja navedenih skupova
podataka (npr. opisano u statutu, pravilniku ili nekom drugom
internom aktu), dostavite i njih u elektronskom obliku na ovu email
adresu.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

DAMIR LAZOR,

Poštovani,
Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta vodi imenik
ovlaštenih inženjera, popis članova se nalazi na web stranici komore.
Šaljemo vam link [1]http://www.hkitpt.hr/clanovi.php
S poštovanjem 
HKITPT

References

Visible links
1. http://www.hkitpt.hr/clanovi.php

Miroslav Schlossberg

Za: DAMIR LAZOR

Poštovani,
hvala vam na odgovoru, no tražio sam te podatke u strojno čitljivom i otvorenom obliku koji omogućuje ponovnu uporabu.

Citirati ću ZPPI (NN 25/13, 85/15) - u dijelu III. OBVEZE TIJELA JAVNE VLASTI, naslov Objavljivanje informacija, Članak 10. (NN 85/15), točka (1) opisano je da su tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati:
5) registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa i ponovne uporabe;

Članak 10.1.5 - opisuje da ako vodite registar kao što je "Imenik komore inženjera tehnologije prometa i transporta" da takav trebate objaviti (podaci koji se smiju javno vidjeti) na vašem webu te da isti treba biti već omogućen za ponovnu uporabu.

Što znači ponovna uporaba? To je mogućnost da jednim klikon na vašem webu preuzmem sve podatke iz registra u jednoj datoteci (npr. tablica - xls, csv, json, xml itd...). Pogledajte primjere na drugim stranicama koji su već omogućili svoje registre u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te su iste radi lakoće pronalaženja već objavili na središnjem portalu otvorenih podataka (data.gov.hr):
objava na Data.Gov.hr, http://data.gov.hr/dataset/popis-kategor...
objavljen dataset za preuzimanje na web stranicama, https://mint.gov.hr/UserDocsImages/AA_20...

U dijelu VI. PONOVNA UPORABA INFORMACIJA, Praktična rješenja za ponovnu uporabu informacija
Članak 28. (NN 85/15), točka (1) zakon propisuje da u svrhu poticanja i olakšavanja ponovne uporabe informacija tijela javne vlasti dužna su na lako pretraživ način objaviti informacije dostupne za ponovnu uporabu, zajedno s metapodacima, u strojno čitljivom i otvorenom obliku, u skladu s otvorenim standardima.

S obzirom da vaš registar objavljen na web stranicama ne omogućuje laku ponovnu uporabu, a isti u u vašem vlasništvu te imate pristup boljim digitalnim kopijama ovog registra, tražio sam dostavu tih digitalnih datoteka putem individualnog zahtjeva za pravo na pristup informacijama.

Molim vas da zaprimite i upisete ovaj odgovor u službeni Upisnik kao zahtjev za nadopunu informacija koju ste dostavili 14.5.2020. Isti zahtijeva odgovor a rok za koji je 15 dana kao i kod ostalih vrsta zahtjeva.

Hvala vam,
Miroslav Schlossberg

DAMIR LAZOR,

Poštovani sukladno Vašem upitu, na našoj trenutnoj web stranici imate
dostupne sve podatke sukladno navedenom (ZPPI (NN 25/13, 85/15) - u dijelu
III. OBVEZE TIJELA JAVNE VLASTI, naslov Objavljivanje informacija, Članak
10. (NN 85/15), točka (1) te Članaku 10.1.), također napominjem da nam je
nova stranica u izradi te ćemo imati u vidu sve navedeno i sukladno GDPR
uredbi.

 

Sve traženo je na [1]http://www.hkitpt.hr/clanovi.php.

S poštovanjem

Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta

References

Visible links
1. http://www.hkitpt.hr/clanovi.php

Miroslav Schlossberg

Za: DAMIR LAZOR

Hvala vam. Trazene informacije nalaze se na linku:
http://www.hkitpt.hr/download/Popis_clan...

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg