Informacije o inspekcijskom nadzoru sukladno Zakonu o lovstvu

Udruga BIOM made this Freedom of Information request to Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani,

temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informaciju:

I.) o provedenim inspekcijskim nadzorima, podnesenim kaznenim prijavama, pokrenutim prekršajnim postupcima, i izrečenim prekršajnim kaznama temeljem Zakona o lovstvu (NN br. 140/05, 75/09, 153/09, 14/14, 21/16, 41/16, 67/16, 62/17) za period 2013. do 2017.,

II.) informacije iz točke I. zahtjeva strukturirane po vrsti prekršaja, županijama i lovištima.

Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom, dužni ste me u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

S poštovanjem,

Udruga BIOM

pristupinfo, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

*P/7587197*

 

 

KLASA: UP/I-008-02/18-01/49

URBROJ: 525-02/1596-18-2

Zagreb, 14. rujna 2018.

 

UDRUGA BIOM 

PRERADOVIĆEVA 34
10 000 Zagreb
[ZPPI #6569 email]

 

 

+------------------------------------------------------------------------+
|PREDMET: |Udruga Biom – zahtjev za pristup informacijama |
| | |
| |- Odgovor, daje se |
| | |
| |  |
+------------------------------------------------------------------------+

Poštovani,

nastavno na vaš zahtjev za pristup informacijama koji ste podnijeli
Ministarstvu poljoprivrede, sukladno članku 23. stavak 1. točka 1. Zakona
o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13 i 85/15) u
nastavku dajemo odgovor:

 

U 2013. godini obavljena su 243 nadzora u državnim lovištima i 880 nadzora
u zajedničkim lovištima, ukupno 1123 nadzora; u 2014. godini obavljeno je
109 nadzora u državnim lovištima i 760 nadzora u zajedničkim lovištima,
ukupno 869 nadzora; u 2015. godini obavljeno je 56 nadzora u državnim
lovištima i 778 nadzora u zajedničkim lovištima, ukupno 843 nadzora; u
2016. godini obavljeno je 140 nadzora u državnim lovištima i 793 nadzora u
zajedničkim lovištima, ukupno 933 nadzora i u 2017. godini obavljen je 141
nadzor u državnim lovištima i 905 nadzora u zajedničkim lovištima, ukupno
1046 nadzora.

Podatke o optužnim prijedlozima i donesenim presudama možete zatražiti na
prekršajnim sudovima.

Sukladno Zakonu o lovstvu („Narodne novine", br. 140/05,75/09, 14/14,
21/16-OUSUD RH, 67/16 OUSUDRH, 41/16 OUSUDRH i 62/17) Ministarstvo
poljoprivrede, Uprava šumarstva lovstva i drvne industrije, Sektor
šumarske i lovne inspekcije ne vodi evidencije, na način kako je traženo u
zahtjevu za pristup informacijama, o inspekcijskim nadzorima, podnesenim
kaznenim prijavama, pokrenutim prekršajnim postupcima i izrečenim
prekršajnim kaznama u obliku bilo kakvih tablica ili očevidnika
strukturiranih po vrsti prekršaja, županijama i lovištima.

 

S poštovanjem,

 

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE

Željana Ivanuš

 

 

 

show quoted sections