Katalog otpada (otvaranje baze podataka)

Lana Podgoršek made this Freedom of Information request to Agencija za zaštitu okoliša

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Za: Agencija za zaštitu okoliša

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve informacije prepoznate u Katalog otpada - .

Također Vas želim podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te na Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka: data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, sukladno tome Vas molim da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želim ponovno upotrijebiti informacije je nekomercijalna.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

info, Agencija za zaštitu okoliša

Poštovani/poštovana,

 

Ovo je automatska poruka kojom potvrđujemo da je Vaš email zaprimljen u
sustav Agencije za zaštitu okoliša.

 

Djelatnici Odjela za odnose s javnošću poslat će Vam odgovor na upit što
je prije moguće. Molimo uzmite u obzir da na upite odgovaramo redom kojim
su zaprimljeni.

 

Srdačan pozdrav,

Agencija za zaštitu okoliša

Branka Ilakovac, Agencija za zaštitu okoliša

1 Attachment

Poštovana gospođo Podgoršek,

 

Katalog otpada je propisan Pravilnikom o katalogu otpada (NN 90/15) koji
je dostupan na poveznici:
[1]http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzb...

 

U privitku Vam dostavljamo traženi izvadak iz gore spomenutog Pravilnika u
Excel formatu koji sadrži sve odredbe koje se tiču Kataloga otpada.

 

Također, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (prije Agencija za zaštitu
okoliša) je radi lakšeg korištenja izradila publikaciju u pdf formatu
„Katalog otpada“ koja je dostupna na poveznici:
[2]http://www.azo.hr/Otpad01

 

Napominjemo da je službeno tumačenje gore navedenog propisa kao i drugih
zakonskih i podzakonskih akata iz područja gospodarenja otpadom isključivo
u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode pa Vam preporučamo da
se u slučaju nejasnoća njima obratite za službeno mišljenje.

 

Srdačan pozdrav,

 

Branka Ilakovac, dipl. nov.

Službenik za informiranje

 

 

show quoted sections

Lana Podgoršek

Poštovana,

hvala na dostavljenom odgovoru.

Također Vas molim link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek